Poradnik pogrzebowy

PORADNIK POGRZEBOWY

Krok 1

W przypadku śmierci bliskiej osoby w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza rejonowego (rodzinnego) lub pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.

Krok 2

Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.

Krok 3

Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy, który przeprowadzi ceremonię pogrzebową.

Krok 4

Ciało przewozi się do kostnicy miejskiej, lub zakładu pogrzebowego, jeśli ten dysponuje własną chłodnią.

Krok 5

Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • Kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub pogotowie.
  • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz współmałżonka.
  • Zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację emerytury lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.

Krok 6

W zakładzie pogrzebowym ustalamy wszelkie szczegóły pożegnania i pochówku takie jak:
  • Wybór trumny lub urny i wieńcy.
  • Datę pożegnania i pogrzebu lub kremacji.
  • Określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.