Poznaj naszą firmę Poradnik pogrzebowy Zorganizuj pogrzeb Skontaktuj się z nami

Firma pogrzebowa i krematorium w Łodzi

Telefony całodobowe:

Przydatne linki

Zasiłek pogrzebowy pomoże pokryć koszty pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy jest formą świadczenia wypłacanego przez ZUS lub KRUS w razie śmierci osoby ubezpieczonej lub pobierającej rentę albo emeryturę.

Zasiłek pogrzebowy pomoże pokryć koszty pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy jest formą świadczenia wypłacanego przez ZUS lub KRUS w razie śmierci osoby ubezpieczonej lub pobierającej rentę albo emeryturę. Jest to świadczenie jednorazowe i o jego przyznanie należy wnioskować nie później niż do 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przypada. Po tym terminie roszczenie się przedawnia.

Kto może otrzymać zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy jest przeznaczony na pokrycie kosztów pogrzebu, jest więc wypłacany osobie, która pokryła związane z nim wydatki. Kiedy wydatki związane z pogrzebem pokryło kilka osób lub instytucji, wtedy zwrot pieniędzy należy się proporcjonalnie każdej ze stron. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek, dzieci, dzieci przysposobione, rodzice, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki), to przysługuje jej zasiłek pogrzebowy w pełnej kwocie bez względu na wielkość poniesionych kosztów. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła
osoba spoza tej grupy, spokrewniona w dalszej linii, osoba obca lub pracodawca, dom pomocy społecznej,
gmina bądź powiat, przedstawiciele Kościoła lub związku zawodowego, to przysługuje im w ramach zasiłku zwrot wszystkich poniesionych kosztów pogrzebu (na podstawie przedstawionych rachunków), jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Szczegółowe informacje na temat innych sytuacji, w których również przysługuje zasiłek pogrzebowy, dostępne są na stronie www.zus.pl

Wydatki przekraczające wysokość zasiłku nie podlegają zwrotowi.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi obecnie 4 000 złotych, a wniosek o jego wypłatę trzeba złożyć przed upływem roku od daty śmierci. Jeżeli z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania zmarłego nie można było dokonać zgłoszenia w ciągu 12 miesięcy, wtedy należy to zrobić w ciągu roku od sporządzenia
aktu zgonu. Należy wówczas przedstawić zaświadczenie z policji lub prokuratury albo zupełny odpis aktu
zgonu świadczący o okolicznościach późniejszego odnalezienia zwłok.

Pieniądze z zasiłku pogrzebowego powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Może się jednak zdarzyć, że ZUS odmówi wypłaty zasiłku. Od takiej decyzji można odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – za pośrednictwem oddziału ZUS, który ją wydał. Wnioskodawca ma na to miesiąc od otrzymania decyzji odmownej.

Dysponując stosownym upoważnieniem od osoby organizującej pogrzeb, firma KLEPSYDRA Łódź podejmuje się dopełnienia formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym, a rozliczenie płatności za pogrzeb następuje wówczas bezgotówkowo.

Przeczytaj również: Porządkowanie spraw po śmierci – sprawdź gdzie jeszcze mogą znajdować się przysługujące Ci pieniądze.

Przeczytaj również

Co z kontem na social mediach po śmierci bliskiej osoby?

Inne

Co z kontem na social mediach po śmierci bliskiej osoby?

Po stracie bliskiej osoby musimy radzić sobie nie tylko z żalem, ale również z różnymi aspektami formalnymi, między innymi z decyzją co zrobić z kontami na mediach społecznościowych.

Czytam więcej
Gdy odejdzie bliska osoba… Od czego zacząć?

Organizacja pogrzebu

Gdy odejdzie bliska osoba… Od czego zacząć?

Kiedy stajemy twarzą w twarz ze śmiercią bliskiej nam osoby, nasze myśli i działania mogą być sparaliżowane.

Czytam więcej
Jak pomóc bliskiej osobie w żałobie?

Psychologia

Jak pomóc bliskiej osobie w żałobie?

Strata bliskiej, ukochanej osoby łączy się z ogromnym bólem, żalem i tęsknotą. Każdy przeżywa żałobę trochę inaczej.

Czytam więcej
logo Grupa Klepsydra

Należymy do grupa Klepsydra S.A.

Zadzwoń do nas