Poznaj naszą firmę Poradnik pogrzebowy Zorganizuj pogrzeb Skontaktuj się z nami

Firma pogrzebowa i krematorium w Łodzi

Telefony całodobowe:

Przydatne linki

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym zamieszczony na stronie internetowej pod adresem http://www.klepsydra.pl jest Firma Pogrzebowa „KLEPSYDRA” Sp. z o.o., siedziba 94-247 Łódź, ul. Solec 5, zwany dalej: „Administratorem”. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem telefonicznie pod numerem 42 633 65 90 oraz za pośrednictwem poczty email biuro@klepsydra.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest umowa pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji umowy przesłanej w formie elektronicznej, a następnie je podpisanie w siedzibie lub oddziale Administratora i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.

Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym odbiorcom:
a) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
b) Bankom, Urzędom Stanu Cywilnego, Szpitalu, Kostnicom,
c) Podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych .

Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

logo Grupa Klepsydra

Należymy do grupa Klepsydra S.A.

Zadzwoń do nas