Poznaj naszą firmę Poradnik pogrzebowy Zorganizuj pogrzeb Skontaktuj się z nami

Firma pogrzebowa i krematorium w Łodzi

Telefony całodobowe:

Przydatne linki

Gdy odejdzie bliska osoba… Od czego zacząć?

Kiedy stajemy twarzą w twarz ze śmiercią bliskiej nam osoby, nasze myśli i działania mogą być sparaliżowane.

Gdy odejdzie bliska osoba… Od czego zacząć?

Kiedy stajemy twarzą w twarz ze śmiercią bliskiej nam osoby, nasze myśli i działania mogą być sparaliżowane. Nic w tym dziwnego, zorganizowanie pogrzebu jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w naszym życiu. Od czego zacząć?

Przeprowadzenie formalności trzeba rozpocząć od uzyskania karty zgonu. Jest ona wypełniana dla osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami znajdować się w niej powinny informacje o stwierdzeniu zgonu oraz jego przyczynie.

Gdy śmierć nastąpiła w domu

Pierwszym krokiem jest zawiadomienie lekarza rodzinnego, jeśli śmierć nastąpiła w dzień roboczy lub pogotowia ratunkowego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112, jeśli śmierć nastąpiła wieczorem, w nocy bądź w dni świąteczne. Po przybyciu pogotowia lekarz lub osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół zgonu lub kartę zgonu. Jeśli pogotowie ratunkowe wystawiło protokół zgonu, należy udać się do lekarza, który jako ostatni w okresie 30 dni przed śmiercią udzielał choremu świadczeń leczniczych, na przykład lekarza rodzinnego, który wystawi kartę zgonu. Dokument jest podstawą do powiadomienia zakładu pogrzebowego o zgonie i rozpoczęcia przygotowań do pogrzebu. Ciało powinno być eksportowane z mieszkania najpóźniej po upływie 72 godzin. Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług firmy KLEPSYDRA Łódź, najlepiej skontaktować się z nami pod numerami całodobowej infolinii: 42 633 73 00 lub 801 33 73 00.

Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu

Kartę zgonu wystawi lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem lub lekarz dyżurny, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od chwili śmierci. Dokument odbiera się w szpitalnym dziale statystyki. W momencie otrzymania informacji o śmierci warto zapytać, czy planowana jest autopsja. Ewentualnie można napisać prośbę o odstąpienie od sekcji (niemniej warto wiedzieć, że odstąpienie nie zawsze jest możliwe).

Po odebraniu karty zgonu można poinformować firmę pogrzebową o potrzebie eksportacji ciała osoby zmarłej (Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług firmy KLEPSYDRA w Łodzi, najlepiej skontaktować się z nami pod numerami całodobowej infolinii: 42 633 73 00 lub 801 33 73 00). Warto pamiętać, że szpital ma obowiązek bezpłatnie przechowywać ciało zmarłego pacjenta nie dłużej niż 72 godziny. Za kolejne godziny korzystania ze szpitalnej chłodni mogą być pobierane opłaty.

Gdy śmierć nastąpiła na ulicy lub w innym miejscu publicznym

Wezwane na miejsce zdarzenia pogotowie ratunkowe zawiadamia policję, ta zaś zawiadamia prokuraturę, na której terenie miał miejsce zgon. Jeżeli wezwany do zmarłego lekarz uzna, że przyczyną śmierci była podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu choroba zakaźna, wówczas powiadamia inspektora sanitarnego. Ciało jest przewożone do Zakładu Medycyny Sądowej lub do szpitala z prosektorium przez powiadomioną firmę pogrzebową. Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług firmy KLEPSYDRA Łódź, najlepiej skontaktować się z nami pod numerami całodobowej infolinii: 42 633 73 00 lub 801 33 73 00.

Niezależnie od tego, czy śmierć miała charakter naturalny, czy też jej przyczyną było przestępstwo, samobójstwo lub wypadek, zezwolenie na odebranie ciała zawsze wydaje prokurator, przekazując również kartę zgonu. Dopiero wówczas można przystąpić do formalności związanych z przygotowaniem pogrzebu.

Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu osobie upoważnionej do pochowania. Jest niezbędna do zlecenia zakładowi pogrzebowemu eksportacji ciała i przygotowania go do pochówku. Jest również podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Ponieważ jest to ważny dokument, warto go skserować.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie aktu zgonu w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu (a nie miejsce zameldowania lub stałego pobytu zmarłego). Do referatu zgonów odpowiedniego USC należy też zabrać kartę zgonu oraz dowód osobisty zmarłego. Zgon trzeba zgłosić w USC najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia śmierci, a w przypadku choroby zakaźnej przed upływem 24 godzin. 

Zrobić to może rodzina zmarłego, w pierwszej kolejności małżonek lub dzieci zmarłego. W drugiej kolejności: najbliżsi krewni lub powinowaci, na przykład teściowa czy teść. W innym wypadku śmierć muszą zgłosić osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby będące przy zgonie, lub te, które naocznie się o nim przekonały. W ostatniej kolejności obowiązek ten spoczywa na administratorze domu, w którym nastąpiła śmierć. Szpital lub inne instytucje (np. hospicjum, dom pomocy społecznej) zgłaszają zgon, jeśli nastąpił na ich terenie, a zmarły nie ma rodziny lub przyjaciół, którzy mogą zająć się pogrzebem.

Pracownicy firmy KLEPSYDRA w Łodzi, mając odpowiednie upoważnienie od osoby zamawiającej pochówek, mogą zająć się wszelkimi formalnościami związanymi z wystawieniem aktu zgonu w USC. W tym czasie najbliżsi zmarłego mogą w pełni skupić się na przygotowaniach do ceremonii oraz zatroszczyć się o swój komfort psychiczny.

Akt zgonu uprawnia do pochowania zwłok lub prochów ludzkich powstałych w wyniku kremacji. Warto również pamiętać, że po zgłoszeniu zgonu w USC następuje automatyczne wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty jest unieważniany poprzez odcięcie narożnika dokumentu. Na życzenie unieważniony dowód osobisty zmarłego można zachować.

Urząd Stanu Cywilnego wydaje nieodpłatnie jeden odpis skróconego aktu zgonu. Kolejne odpisy wydawane są za opłatą, chyba że jest się zwolnionym z opłaty skarbowej. Warto rozważyć, czy nie wystąpić o kolejne odpisy,  ponieważ odpis aktu zgonu będzie niezbędny do dopełnienia formalności pogrzebowych, postępowania spadkowego oraz dopełnienia formalności m.in. w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych.

Przeczytaj również: Organizacja pogrzebu – jaki rodzaj pochówku wybrać?

Przeczytaj również

Co z kontem na social mediach po śmierci bliskiej osoby?

Inne

Co z kontem na social mediach po śmierci bliskiej osoby?

Po stracie bliskiej osoby musimy radzić sobie nie tylko z żalem, ale również z różnymi aspektami formalnymi, między innymi z decyzją co zrobić z kontami na mediach społecznościowych.

Czytam więcej
Jak pomóc bliskiej osobie w żałobie?

Psychologia

Jak pomóc bliskiej osobie w żałobie?

Strata bliskiej, ukochanej osoby łączy się z ogromnym bólem, żalem i tęsknotą. Każdy przeżywa żałobę trochę inaczej.

Czytam więcej
Jak powiadomić o pogrzebie bliskiej osoby?

Organizacja pogrzebu

Jak powiadomić o pogrzebie bliskiej osoby?

Przekazanie informacji o śmierci bliskiej nam osoby jest bolesnym zadaniem, zwłaszcza gdy grono zainteresowanych osób jest liczne i informację o stracie oraz szczegółach pogrzebu trzeba wielokrotnie powtórzyć.

Czytam więcej
logo Grupa Klepsydra

Należymy do grupa Klepsydra S.A.

Zadzwoń do nas