Poznaj naszą firmę Poradnik pogrzebowy Zorganizuj pogrzeb Skontaktuj się z nami

Firma pogrzebowa i krematorium w Łodzi

Telefony całodobowe:

Przydatne linki

Gdzie jeszcze mogą znajdować się przysługujące Ci pieniądze?

W krótkim czasie po śmierci bliskiej osoby najbliższa rodzina mierzy się z porządkowaniem różnych spraw, w tym również tych związanych z zamykaniem kont bankowych czy sprawami urzędowymi.

Gdzie jeszcze mogą znajdować się przysługujące Ci pieniądze?

W krótkim czasie po śmierci bliskiej osoby najbliższa rodzina mierzy się z porządkowaniem różnych spraw, w tym również tych związanych z zamykaniem kont bankowych czy sprawami urzędowymi. Warto wiedzieć, gdzie mogą znajdować się środki finansowe podlegające dziedziczeniu lub wypłacie w przypadku śmierci.

OFE i Subkonto ZUS

Środki w OFE i na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu. Brak świadomości uposażonych oraz spadkobierców o ich uprawnieniach powoduje, że środków w OFE, które należały do osób zmarłych, jest według szacunków kilkaset milionów złotych. Tymczasem każdy członek OFE oraz posiadacz subkonta w ZUS może wskazać osobę/osoby fizyczne uposażone do wypłaty zgromadzonych środków. W przypadku braku takiego rozrządzenia środki wchodzą w skład spadku. Warto o tym pamiętać i podjąć stosowne działania, ponieważ ani ZUS, ani OFE nie informują o zgromadzonych u nich środkach finansowych podlegających dziedziczeniu.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie pozyskania odziedziczonych środków znajdujących się w OFE oraz na Subkoncie ZUS, zapraszamy do kontaktu z biurem firmy KLEPSYDRA.

Bank

Do zamknięcia konta, zablokowania karty i rozwiązania umowy z bankiem wystarczy akt zgonu, ale do odblokowania środków wymagane jest poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy starannie prześledzić umowę podpisaną z bankiem, żeby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji, jak chociażby naliczanych odsetek powstałych w związku z debetem na karcie kredytowej. Należy też zadbać o umowy kredytu. Szczegółowe warunki postępowania w każdym banku są inne. 

Na mocy prawa bankowego bank, w którym zmarły miał konto, ma obowiązek wypłacić kwotę wydaną na koszty pogrzebu osobie, która przedstawi odpowiednie rachunki. Co ważne, bank uwzględni tylko kwotę nieprzekraczającą kosztów pogrzebu, zorganizowanego zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

Jak ustalić, w którym banku zmarły posiadał rachunki bankowe? Według danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod koniec stycznia 2021 roku w Polsce działalność prowadziło 29 banków komercyjnych oraz 529 banków spółdzielczych. Przeszukiwanie tych zasobów na własną rękę byłoby niezwykle czasochłonne i uciążliwe. Na szczęście obecnie we wszystkich polskich bankach i SKOK-ach działa centralna informacja o rachunkach uśpionych. Dzięki niej można łatwiej i szybciej uzyskać informacje o pieniądzach odziedziczonych po zmarłych krewnych. Warto wiedzieć, że banki mogą pobierać opłatę za usługę związaną z uzyskaniem informacji o kontach uśpionych, z zastrzeżeniem jednak, że ta opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania informacji. Wysokość opłaty różni się w różnych bankach. Każdy bank i SKOK mają obowiązek udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. W efekcie zapytania otrzymamy zbiorczy raport, w którym wskazane będą podmioty prowadzące rachunki, numery kont, potwierdzenie czy konto jest aktywne, a także informacja, czy jest to rachunek wspólny. Otrzymamy również informację o rachunkach bankowych rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn określonych w prawie bankowym, np. z powodu śmierci jego posiadacza albo braku dyspozycji. Uzyskanie szczegółowych danych dotyczących rachunku – na przykład sprawdzenie jego salda jest możliwe wyłącznie w tej placówce banku lub SKOK-u, w której rachunek jest prowadzony. Tylko tam można również pobrać zgromadzone pieniądze.

Ubezpieczenie

Jeśli osoba zmarła była ubezpieczona w pracy w ramach ubezpieczenia grupowego, należy ubiegać się o wypłatę ubezpieczenia. W przypadku dodatkowych ubezpieczeń – na przykład polisy na życie – należy sprawdzić, jak regulują to umowy, a następnie przystąpić do przeprowadzenia formalności. Jeśli osoba zginęła w wypadku spowodowanym przez kogoś innego (najczęściej są to wypadki samochodowe, ale nie tylko), należy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy o zadośćuczynienie, zwrot kosztów pogrzebu. Do ubezpieczyciela można wystąpić również o rentę wyrównawczą. O podwyższenie renty wyrównawczej można również występować do ubezpieczyciela, gdy zmieniają się okoliczności, np. w pracy są kolejne podwyżki, których zmarły już nie dostanie, a renta z ZUS nie jest waloryzowana w stosunku do jego zarobków.

Podczas dopełniania różnych formalności po śmierci osoby bliskiej niezbędne będzie okazanie aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego nabycie spadku – może to być sądowe postanowienie o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Przeczytaj również

Co z kontem na social mediach po śmierci bliskiej osoby?

Inne

Co z kontem na social mediach po śmierci bliskiej osoby?

Po stracie bliskiej osoby musimy radzić sobie nie tylko z żalem, ale również z różnymi aspektami formalnymi, między innymi z decyzją co zrobić z kontami na mediach społecznościowych.

Czytam więcej
Gdy odejdzie bliska osoba… Od czego zacząć?

Organizacja pogrzebu

Gdy odejdzie bliska osoba… Od czego zacząć?

Kiedy stajemy twarzą w twarz ze śmiercią bliskiej nam osoby, nasze myśli i działania mogą być sparaliżowane.

Czytam więcej
Jak pomóc bliskiej osobie w żałobie?

Psychologia

Jak pomóc bliskiej osobie w żałobie?

Strata bliskiej, ukochanej osoby łączy się z ogromnym bólem, żalem i tęsknotą. Każdy przeżywa żałobę trochę inaczej.

Czytam więcej
logo Grupa Klepsydra

Należymy do grupa Klepsydra S.A.

Zadzwoń do nas