1. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Informujemy, że otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi związane z budową drugiej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do firmy KLEPSYDRA.
Nazwa zadania: "Budowa systemu fotowoltaicznego w Firmie Pogrzebowej "KLEPSYDRA" Sp. z o.o."
Wartość ogólna zadania: 59 822,00 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: Umorzenie 44,10 % pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 269/OA/P/2020 z dnia 01.09.2020 r. z późn. zm. tj. kwoty wraz z należnymi odsetkami w wysokości: 59 822,00 zł
Opis zakresu projektu: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Solec 5 w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl