Wykonujemy:

 Wykop grobów ziemnych na trumny
 Wykop grobów ziemnych na urny
 Wykop grobów pod piwnice
 Przekop szczątków i urn
 Ekshumacje

Usługi cmentarne wykonujemy na niżej wymienionych Cmentarzach Komunalnych w Łodzi:

 CMENTARZ KOMUNALNY "DOŁY"
Łódź, ul. Strykowska 9

 CMENTARZ KOMUNALNY "ZARZEW"
Łódź, ul. S. Przybyszewskiego 325

 CMENTARZ KOMUNALNY "SZCZECIŃSKA"
Łódź, ul. Hodowlana 28/30