1. Dofinansowanie z WFOŚiGW

Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie firmy KLEPSYDRA.
Nazwa zadania: "Budowa instalacji fotowoltaicznej w P.U.K. Klepsydra Tomasz Salski w Łodzi"
Wartość ogólna zadania: 134.500,00 zł netto
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: Pożyczka na dofinansowanie zadania w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
Opis zakresu projektu: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Solec 5 w Łodzi.


www.zainwestujwekologie.pl