Wykonujemy:
 

 Demontaże pomników do pogrzebów z trumną.
 Montaże pomników po pogrzebie.
 Rozebiórki i zgruzowania starych pomników np. lastrykowych.
 Montaże nowych pomników granitowych.
 Odsunięcia i zasunięcia płyt do pogrzebów z urną.
 Piwnice pojedyncze lub podwójne.
 Ułożenie kostki betonowej lub granitowej wokół pomnika.
 Montaż ławki na cmentarzu.
 Odnawianie liter z malowaniem.
 Piaskowanie, frezowanie, kucie lub montowanie nowych liter na tablicach.

 

Warto podkreślić, że poza standardowymi pracami realizujemy również zamówienia specjalne.  Nasze prace wykonują profesjonaliści z długoletnim stażem i bogatym doświadczeniem. Posiadamy własny transport oraz zaplecze techniczne do wykonywania zleconych prac kamieniarskich. Zlecenia, dotyczące prac kamieniarskich, przyjmują pracownicy firmy KLEPSYDRA, którzy sprawnie przedstawią Państwu wycenę nowego nagrobka, zweryfikują stan istniejącego i rzetelnie przedstawią wycenę jego demontażu, montażu lub renowacji.