USŁUGI CMENTARNE

Wykonujemy:  Wykop grobów ziemnych na trumny  Wykop grobów ziemnych na urny  Wykop grobów pod piwnice  Przekop szczątków i urn  Ekshumacje Usługi cmentarne wykonujemy na niżej wymienionych Cmentarzach Komunalnych w Łodzi:  CMENTARZ KOMUNALNY "DOŁY" Łódź, ul. Strykowska 9  CMENTARZ KOMUNALNY "ZARZEW" Łódź, ul. S. Przybyszewskiego 325  CMENTARZ KOMUNALNY "SZCZECIŃSKA" Łódź, ul. Hodowlana 28/30...