O firmie

HISTORIA FIRMY KLEPSYDRA

KLEPSYDRA powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łodzi, firmy której historia sięga lat 50-tych, oprócz prowadzenia kompleksowych usług pogrzebowych w latach 1992-1998 zarządzaliśmy wszystkimi Cmentarzami Komunalnymi w Łodzi. Posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie w świadczeniu usług pogrzebowych i cmentarnych a od 2008 roku również w zakresie usług kremacyjnych. 

Posiadamy: Domy Pogrzebowe w Łodzi i Koluszkach, Krematoria w Łodzi i Krakowie, Chłodnie, Prosektorium, Kaplice, Sale Ceremonialne i Kwiaciarnie oraz Salę Konsolacyjną w Łodzi.
Dysponujemy dużą flotę nowych karawanów i obecnie zatrudniamy ponad 50 pracowników.

Jesteśmy certyfikowanym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.
Współpracujemy z firmą Prevoir w zakresie produktów finansowo-ubezpieczeniowych.

CMENTARZ KOMUNALNY I KREMATORIUM W KRAKOWIE

Centrum Pogrzebowe "KLEPSYDRA" z Łodzi wykonuje budowę Cmentarza Komunalnego w Podgórkach Tynieckich w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego z Gminą Miejską Kraków. Inwestycja  podzielona jest na cztery etapy: I etap: Obiekt Krematorium z Salą pożegnań, II etap: Cmentarz Komunalny (2 ha) oraz kolejna część obiektu przeznaczona na administrację Cmentarza i Kaplicę ceremonialną, III etap: Kolejna część Cmentarza (2 ha), IV etap: Kolejna część Cmentarza (5 ha). Inwestycja wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy nie posiadają miejsca pochówku na dotychczasowych cmentarzach miejskich w Krakowie, oraz ograniczy koszty związane z organizacją pogrzebu w formie kremacji.