Pliki do pobrania

Lista plików

Wniosek do ZUS

Wnosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Wniosek do KRUS

Wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Wniosek do MSWiA

Wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Wniosek do WBE

Wniosek do Wojskowego Biura Emerytalnego o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Wniosek do PSSE

Wniosek do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o dokonanie ekshumacji.

Oświadczenie do ZUS

Oświadczenie do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego ze świadczenia członka rodziny.

Upoważnienie do USC

Upoważnienie do Urzędu Stanu Cywilnego na wyrobienie aktów zgonu przez firmę pogrzebową.

Zaświadczenie płatnika składek

Zaświadczenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Klepsydra do rozwieszania ś.p.

Klepsydra do samodzielnego wypełnienia z symbolami religijnymi.

Klepsydra do rozwieszania bez ś.p.

Klepsydra do samodzielnego wypełnienia bez symboli religijnych.

Zezwolenie na kremację - Łódź

Krematorium KLEPSYDRA  w Łodzi przy ul. Solec 5.

Zezwolenie na kremację - Kraków

Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16.